E-mailadres:
Wachtwoord:
Klantenservice 0512-366385

Categorieën

Merken

Service en Garantie

Bij Aximax houdt de service niet op na aflevering van het gekochte artikel. Is er volgens u iets niet in orde met uw bestelling of heeft een klacht, van welke aard dan ook, neemt u dan contact met ons op door online een klachtenformulier in te vullen. Uw klacht wordt door ons binnen 2 werkdagen in behandeling genomen.

Garantie

Op al onze artikelen zit standaard de door de fabriek c.q. importeur vastgestelde garantie. Voor alle electronica is dit de Nederlandse fabrieksgarantie. Deze garantie is niet overdraagbaar en wordt uitsluitend verleend op vertoon van de originele door Aximax aan de klant afgegeven aankoopfactuur tezamen met het bijbehorende, volledige ingevulde garantiebewijs (indien aanwezig in doos). De service op de artikelen die u bij ons besteld hebt wordt verleend door de fabrikanten c.q. importeurs of door een door hen geselecteerde serviceorganisatie.

Uitsluitingen Fabrieksgarantie

Er kan geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen:

  • Als er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van de fabrikant zijn verricht
  • Als de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt
  • Als de slijtage als normaal kan worden beschouwd
  • Als gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik
  • Als beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud

Service bij defect

Mocht er een defect zijn opgetreden bij het gekochte artikel dan kan de klant contact met ons opnemen door online een service formulier in te vullen. Daartoe klikt de klant op de link "Service Ticket Aanmaken" in het informatieblok onderaan de website of onder de Accountgegevens. Nadat de klant ingelogd is kan hij het service formulier online invullen. De klant ontvangt een bevestiging per e-mail. Valt het defect nog binnen de garantieperiode dan krijgt de klant binnen 1 werkdag bericht hoe de klacht afgehandeld wordt. Wij onderhouden goede contacten met de officiële serviceafdelingen van onze fabrikanten c.q. importeurs en ook buiten de garantieperiode kunnen wij hulp bieden bij de reparatie of contact met de servicedienst van de importeur opnemen. De klant kan ook zelf contact opnemen met het servicenummer van de betreffende fabrikant c.q. importeur. De klant moet rekening houden met een periode tot 2 weken voordat het retour gezonde artikel weer bij de klant terug is, tenzij er door Aximax of door de fabrikant een andere afspraak met de klant is gemaakt.

Verzendkosten retourzenden

Voordat er een product voor reparatie opgestuurd wordt dient de klant via een service-aanvraag bij Aximax te vernemen naar welk adres het betreffende product verstuurd dient te worden. Sommige producten moeten rechtstreeks naar het adres van een service-afdeling van de fabrikant gestuurd worden. Bij defecten zijn alle verzendkosten voor reparatie naar Aximax of naar de fabrikant voor rekening van de klant. Als het defect binnen 14 dagen na ontvangst optreedt dan zijn de verzendkosten voor reparatie voor rekening van Aximax mits dit binnen 14 dagen gemeld is. De verzendkosten worden in de eerste instantie door de klant betaald en worden binnen 14 dagen op de rekening van de klant teruggestort. Wij behouden ons het recht voor alle retour gezonden artikelen te laten controleren om te bepalen of de klacht terecht is. Indien de opgegeven klacht niet wordt geconstateerd, wordt het artikel teruggestuurd en zijn de eventuele kosten voor retourzending voor de klant. Verzendingen onder rembours worden niet door Aximax in ontvangst genomen.

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Zolang u nog niet besloten heeft het product te houden, mag u het niet gebruiken. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen. Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen. Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u via email uw overeenkomst te herroepen en te melden dat u uw bestelling retour wilt sturen. U kunt deze email sturen naar service@aximax.nl. Print hier het Herroepingsformulier uit. Deze dient degene die de bestelling geplaatst heeft te ondertekenen en mee retour te sturen met de producten. Binnen uiterlijk 14 dagen na het aanmelden via e-mail dienen de producten in ons bezit te zijn. Het retouradres waar de producten naartoe gestuurd kunnen worden is: Aximax, Rooilijn 2A, 9231 DZ Surhuisterveen. Wij verzoeken u het product zo mogelijk in de originele verpakking te retourneren.

Terugbetaling

Nadat u gebruik heeft gemaakt van uw herroepingsrecht ontvangt u alle betalingen, inclusief eventuele leveringskosten voor de heenzending, binnen veertien dagen terug. Wij betalen u terug via de bankrekening, waarmee u de bestelling betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt. Heeft u met pin betaald, geeft u dan uw bankrekeningnummer op via het herroepingsformulier.

U draagt zelf de kosten voor de retourzending en regelt zelf een vervoerder. Wij schatten dat deze kosten voor producten onder de 30 kg maximaal € 20 zullen bedragen, afhankelijk of de retourzending verzekerd wordt verzonden (zie hiervoor o.a. de tarieven op www.postnl.nl ) en daarboven maximaal € 100, afhankelijk van gewicht en formaat. Wij raden u aan de retourzending verzekerd te verzenden. U blijft namelijk verantwoordelijk voor uw verzending totdat deze bij ons is afgeleverd.

Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:

  • Producten die na opening vanwege hygiënische redenen niet geretourneerd kunnen worden, voor verzegelde gegevensdragers waarvan de verzegeling verbroken is, voor gebruikte producten voor zwembadhygiëne en voor aangebroken verpakkingen van levensmiddelen of dierenvoeding.
  • Zakelijke klanten.
DPDSBBiDealKenniscentrum HandelMKB OKPost NLTransmission