Categorieën

Merken

Service en Garantie

Bij Aximax houdt de service niet op na aflevering van het gekochte artikel. Is er volgens u iets niet in orde met uw bestelling of heeft een klacht, van welke aard dan ook, neemt u dan contact met ons op via info@aximax.nl. Uw klacht wordt door ons binnen 2 werkdagen in behandeling genomen.

Garantie

Op al onze artikelen zit standaard de door de fabriek c.q. importeur vastgestelde garantie. Deze garantie is niet overdraagbaar en wordt uitsluitend verleend op vertoon van de originele door Aximax aan de klant afgegeven aankoopfactuur tezamen met het bijbehorende, volledige ingevulde garantiebewijs (indien aanwezig in doos). De service op de artikelen die u bij ons besteld hebt wordt verleend door de fabrikanten c.q. importeurs of door een door hen geselecteerde serviceorganisatie.

Uitsluitingen Fabrieksgarantie

Er kan geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen:

  • Als er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van de fabrikant zijn verricht
  • Als de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt
  • Als de slijtage als normaal kan worden beschouwd
  • Als gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik
  • Als beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud

Service bij defect

Mocht er een defect zijn opgetreden bij het gekochte artikel dan kan de klant contact met ons opnemen via info@aximax.nl. Valt het defect nog binnen de garantieperiode dan krijgt de klant binnen 1 werkdag bericht hoe de klacht afgehandeld wordt. Wij onderhouden goede contacten met de officiële serviceafdelingen van onze fabrikanten c.q. importeurs en ook buiten de garantieperiode kunnen wij hulp bieden bij de reparatie of contact met de servicedienst van de importeur opnemen. De klant kan ook zelf contact opnemen met het servicenummer van de betreffende fabrikant c.q. importeur. De klant moet rekening houden met een periode tot 2 weken voordat het retour gezonde artikel weer bij de klant terug is, tenzij er door Aximax of door de fabrikant een andere afspraak met de klant is gemaakt.

Verzendkosten retourzenden

Voordat er een product voor reparatie opgestuurd wordt dient de klant via een service-aanvraag bij Aximax te vernemen naar welk adres het betreffende product verstuurd dient te worden. Sommige producten moeten rechtstreeks naar het adres van een service-afdeling van de fabrikant gestuurd worden. Bij defecten zijn alle verzendkosten voor reparatie naar Aximax of naar de fabrikant voor rekening van de klant. Als het defect binnen 14 dagen na ontvangst optreedt dan zijn de verzendkosten voor reparatie voor rekening van Aximax mits dit binnen 14 dagen gemeld is. De verzendkosten worden in de eerste instantie door de klant betaald en worden binnen 14 dagen op de rekening van de klant teruggestort. Wij behouden ons het recht voor alle retour gezonden artikelen te laten controleren om te bepalen of de klacht terecht is. Indien de opgegeven klacht niet wordt geconstateerd, wordt het artikel teruggestuurd en zijn de eventuele kosten voor retourzending voor de klant. Verzendingen onder rembours worden niet door Aximax in ontvangst genomen.

Klachten

Aximax streeft ernaar alle bestellingen naar tevredenheid van de klant af te wikkelen. Mocht er onverhoopt iets misgaan dan kan de klant een klacht indienen. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@aximax.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/consument/geschil/.

DPDSBBiDealKenniscentrum HandelWebwinkel KeurmerkPost NLTransmission